fbpx

Polityka prywatności & RODO

Kim jesteśmy

Drogi kliencie,

Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś, powierzając nam swoje dane osobowe. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność była zgodna z przepisami prawa, a Twoje dane osobowe należycie chronione. W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018, zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest

INTERTWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rynek Główny 28, 31-010 Kraków NIP:6762564419 KRS:0000779989,

Adres

Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

 zwany dalej: „Administratorem”.

Inspektor danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: ido@youngwolces.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcia przez Ciebie umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest nie- zbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy)
b) analitycznych tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i po sprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
c) badania satysfakcji klientów i weryfikacji jakości naszych usług (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
d) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobą/firmom/instytucją trzecim. Wyłącznie służą nam w celach kontaktowych z Tobą.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:

a)Dane osobowe pozyskane poprzez formularze (Imię, Nazwisko, Email, Numer Telefonu), w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu.
c) Dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.

Profilowanie

Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym możemy automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które o Tobie posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil z punktu widzenia zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów lub usług Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Twoje prawa

Masz prawo do:
– żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania
– usunięcia twoich danych osobowych
– ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
– przeniesienia danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych (osobowych, danych finansowych, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić nam świadczenie Ci naszych usług. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z ochroną Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym biuro.cdifp@gmail.com

Dziękujemy, że jesteś z nami!!!

.